محصولات: Kudos

product name
product name
نام ابزار پمپ هیدرولیک دستی برند انرپک
نام ابزار:

پمپ هیدرولیک دستی برند انرپک

درباره محصول:

پمپ هیدرولیک دستی ۷۰۰ بار با مخزن کامپوزیت (ظرفیت مخزن ۳۲۷cc) برند انرپک درفروشگاه ابزار فروشی بام تولز

product name
product name
نام ابزار پمپ هیدرولیک برند انرپک
Model p84
نام ابزار:

پمپ هیدرولیک برند انرپک

مدل: p84
درباره محصول:

پمپ هیدرولیک ۷۰۰ بار دوطرفه  برند انرپک مدل P84 در فروشگاه ابزار فروشی بام تولز

product name
product name
نام ابزار پمپ هیدرولیک دستی برند انرپک
نام ابزار:

پمپ هیدرولیک دستی برند انرپک

درباره محصول:

پمپ هیدرولیک دستی برند انرپک با فشار کاری ۷۰۰ بار مخزن cc901 در فروشگاه ابزار فروشی بام تولز

product name
product name
نام ابزار پمپ هیدرولیک دستی ۲۸۰۰بار
Model p2282
نام ابزار:

پمپ هیدرولیک دستی ۲۸۰۰بار

مدل: p2282
درباره محصول:

پمپ هیدرولیک دستی ۲۸۰۰بار انرپک مدل p2282

product name
product name
نام ابزار پمپ هیدرولیک دستی ۷۰۰بار
Model مدل p802
نام ابزار:

پمپ هیدرولیک دستی ۷۰۰بار

مدل: مدل p802
درباره محصول:

پمپ هیدرولیک دستی ۷۰۰بار انرپک مدل p802

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس
Model XLHD-0560
نام ابزار:

پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس

مدل: XLHD-0560
درباره محصول:

پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس مدل XLHD-0560

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰
Model XLCE-510
نام ابزار:

پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰

مدل: XLCE-510
درباره محصول:

پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰ مدل XLCE-510

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم کولری کادوس
Model XLHD-F0560
نام ابزار:

پرس سر سیم کولری کادوس

مدل: XLHD-F0560
درباره محصول:

پرس سر سیم کولری کادوس مدل XLHD-F0560

product name
product name
نام ابزار پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸
Model RJ-468P
نام ابزار:

پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸

مدل: RJ-468P
درباره محصول:

پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸ مدل RJ-468P

product name
product name
نام ابزار سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر
Model RJ468C
نام ابزار:

سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر

مدل: RJ468C
درباره محصول:

سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر مدل RJ468C