کابل بر دستی تا سایز ۸۰ میلیمتر

برند محصول
product name
عنوان کابل بر دستی تا سایز ۸۰ میلیمتر
مدل محصول CC-80
جزئیات محصول

کابل بر دستی کادوس تا سایز ۸۰ میلیمتر مدل CC-80

کابل بر دستی کادوس