سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر

برند محصول
product name
عنوان سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر
مدل محصول RJ468C
جزئیات محصول

سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر مدل RJ468C

پرس کابلشو دستی