پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۵۰ میلیمتر کادوس

برند محصول
product name
عنوان پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۵۰ میلیمتر کادوس
مدل محصول HD-0650
جزئیات محصول

پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۵۰ میلیمتر کادوس مدل HD-0650

پرس کابلشو دستی