پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۱۲۰ میلیمتر

برند محصول
product name
عنوان پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۱۲۰ میلیمتر
مدل محصول HD-06120
جزئیات محصول

پرس کابلشو دستی از سایز ۶ تا ۱۲۰ میلیمتر کادوس مدل HD-06120

پرس کابلشو دستی