پرس کابلشو دستی از سایز ۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر کادوس

برند محصول
product name
عنوان پرس کابلشو دستی از سایز ۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر کادوس
مدل محصول HD-25150
جزئیات محصول

پرس کابلشو دستی از سایز ۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر کادوس مدل HD-25150

پرس کابلشو دستی