پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس

برند محصول
product name
عنوان پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس
مدل محصول HD-16L
جزئیات محصول

پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس مدل HD-16L

پرس کابلشو دستی