پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰

برند محصول
product name
عنوان پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰
مدل محصول XLCE-510
جزئیات محصول

پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰ مدل XLCE-510

پرس سر سیم دستی