سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۶ میلیمتر

برند محصول
product name
عنوان سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۶ میلیمتر
مدل محصول TP-700B
جزئیات محصول

سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۶ میلیمتر مدل TP-700B

سیم لخت کن کادوس