سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۲۱ میلیمتر

برند محصول
product name
عنوان سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۲۱ میلیمتر
مدل محصول TP-700A
جزئیات محصول

سیم لخت کن کادوس از سایز ۰.۵ تا ۲۱ میلیمتر کادوس مدل TP-700A

سیم لخت کن کادوس