محصولات

product name
product name
نام ابزار پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس
Model HD-16L
نام ابزار:

پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس

مدل: HD-16L
درباره محصول:

پرس کابلشو دستی از سایز ۱.۵ تا ۱۶ کادوس مدل HD-16L

product name
product name
نام ابزار سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر
Model RJ468C
نام ابزار:

سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر

مدل: RJ468C
درباره محصول:

سوکت زن شبکه کادوس از سایز ۶ تا ۲۵ میلیمتر مدل RJ468C

product name
product name
نام ابزار پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸
Model RJ-468P
نام ابزار:

پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸

مدل: RJ-468P
درباره محصول:

پرس سوکت شبکه کادوس سایز ۴-۶-۸ مدل RJ-468P

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم کولری کادوس
Model XLHD-F0560
نام ابزار:

پرس سر سیم کولری کادوس

مدل: XLHD-F0560
درباره محصول:

پرس سر سیم کولری کادوس مدل XLHD-F0560

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰
Model XLCE-510
نام ابزار:

پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰

مدل: XLCE-510
درباره محصول:

پرس سر سیم دستی کادوس از سایز ۰.۵ تا ۱۰ مدل XLCE-510

product name
product name
نام ابزار پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس
Model XLHD-0560
نام ابزار:

پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس

مدل: XLHD-0560
درباره محصول:

پرس سر سیم ۳ رنگ دستی کادوس مدل XLHD-0560

product name
product name
نام ابزار آچار فرانسه روکش دار بوکسو در سایز های مختلف
Model Boxo
نام ابزار:

آچار فرانسه روکش دار بوکسو در سایز های مختلف

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار فرانسه روکش دار بوکسو در سایز های مختلف

product name
product name
نام ابزار آچار کلاغی
Model NWS
نام ابزار:

آچار کلاغی

مدل: NWS
درباره محصول:

آچار کلاغی NWS

product name
product name
نام ابزار آچار کلاغی
Model Boxo
نام ابزار:

آچار کلاغی

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار کلاغی برند بوکسو

product name
product name
نام ابزار آچار یکسر تخت یک سر رینگ جغجغه ای
Model Boxo
نام ابزار:

آچار یکسر تخت یک سر رینگ جغجغه ای

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار یکسر تخت یک سر رینگ جغجغه ای BOXO

product name
product name
نام ابزار آچار یکسر تخت یکسر جغجغه هشت عددی
Model Boxo
نام ابزار:

آچار یکسر تخت یکسر جغجغه هشت عددی

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار یکسر تخت یکسر جغجغه هشت عددی boxo

product name
product name
نام ابزار آچار یکسر تخت یکسر رینگ سایزهای مختلف
Model Boxo
نام ابزار:

آچار یکسر تخت یکسر رینگ سایزهای مختلف

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار یکسر تخت یکسر رینگ برند بوکسو در سایزهای مختلف

product name
product name
نام ابزار آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه
Model Boxo
نام ابزار:

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

مدل: Boxo
درباره محصول:

آچار یکسر تخت یکسر رینگ کوتاه

product name
product name
نام ابزار اره آهن بر برند با بدنه الومینیومی
Model Boxo
نام ابزار:

اره آهن بر برند با بدنه الومینیومی

مدل: Boxo
درباره محصول:

اره آهن بر برند بوکسو با بدنه الومینیومی

product name
product name
نام ابزار آلن ستاره ای
Model Boxo
نام ابزار:

آلن ستاره ای

مدل: Boxo
درباره محصول:

آلن ستاره ای برند بوکسو